ECVET

Om ECVET Skills Platform-prosjektet

Prosjektet har som mål å utvikle en plattform hvor yrkes- og profesjonsutdanningssystemer (VET) og arbeidsmarkedet, spesielt SMB-er, kan kommunisere. Kommunikasjonen vil være interaktiv, hvor den ene siden stemmer på og vurderer ferdighetene de har behov for, mens utdanningssektoren svarer ved å oppdatere læreplanen. Opplæringstilbudet utviklet gjennom ferdighetsanalyser og kartlegging gjennom vår digitale plattform ECVET Skills Platform vil styrke kvaliteten av VET-systemene og gi relevante eksperter innenfor fagområdet muligheten til å undervise også personlige og konseptuelle ferdigheter.

Målgruppen for prosjektet er VET-institusjoner, lærere innenfor VET, SMB-er, arbeidsgivere, beslutningstakere, NGO-er og lærlinger.

Prosjektnummer

2019-1-TR01- KA202- 077191

Prosjektlengde

28 Ay (01.09.2019 – 31.12.2021)

Skillsmatching Platform

https://www.skillsmatching.eu/

Om Skillsmatching Platform

Skills Platform tillater brukere å se kvalifikasjoner for CNC-maskinoperatører, stemme på ferdighetene som skal inkluderes i disse kvalifikasjonene, og på denne måten redusere ferdighetsforskjellen mellom utdanningssystemet og arbeidsmarkedet. Alle brukere får tilgang til et interaktivt forum, der utdanningsleverandører og representanter fra arbeidsmarkedet kan møtes, diskutere og dele erfaringer. Du må opprette en bruker for å få tilgang til hele nettstedet.
Gjennom plattformen vil yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner bestemme forventningene og behovene til SMB-er, som er aktører på arbeidsmarkedet i sine egne økosystemer. Dermed vil de kunne teste om ferdighetene som er tenkt i utdanningssystemene deres, oppfyller arbeidsmarkedets behov. Overgangen til studenter som tilegnet seg de nødvendige ferdighetene innen det yrkesfaglige utdanningssystemet til arbeidsmarkedet vil være lettere. I tillegg så vil nåværende ferdighetsforskjeller begynne å avta. En jevn flyt av kunnskap vil bli mulig med denne konstruktive strukturen.

Nyheter

No post found

Prosjektkoordinator

GOI LOGO

Partnerorganisasjoner

BSW LOGO

KIST LOGO

KIST LOGO

Bildegalleri

Aktiviteter

Fokusgruppemøter

Med et mål om konsultasjon for de personlige, konseptuelle og tekniske ferdighetene som skal lastes opp på ECVET Skills Platform, vil hver partner organisere tre fokusmøter med myndigheter innenfor yrkesfaglig utdannelse, ansatte, arbeidsgivere og ledere i arbeidsmarkedet, eksperter, studenter og foreldre.

Workshops

Workshops vil bli organisert med sikte på kapasitetsbygging innenfor integrering av prosjektverktøy og undervisningsmateriell for VET-lærere og beslutningstakere innenfor VET-systemer.

Opplæring/Undervisning/Opplæringsaktiviteter

Et 5-dagers opplæringssarrangement vil bli avholdt i lokalene til BSW i Dresden, Tyskland. Denne opplæringen tar sikte på å lære opp deltakerne i bruken av ECVET Skills Platform. Sentralt for denne opplæringen er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter for å hjelpe dem med å bruke ECVET Skills Platform og dens opplæringsinnhold i deres fagutdanningsopplæringsinstitusjoner.

Multiplier-eventer

I hvert partnerland vil det bli avholdt et multiplier-event med deltakelse fra arbeidsmarkedet, representanter fra CNC-sektoren og andre relevante sektorer, SMB-er, ansatte, ledere og andre sosiale partnere og interessenter. I løpet av disse arrangementene vil prosjektbakgrunn, aktiviteter og resultater bli introdusert for målgruppen med sikte på å bidra til bærekraft i prosjektresultatene.

Transnasjonale prosjektmøter

Skillsmatching Platform

Plattformen har fire forskjellige brukere: utdanningsinstitusjoner, arbeidsmarkedsrepresentanter, lærere og elever. Plattformen vil gjøre det mulig for arbeidsmarkedsrepresentanter å stemme på personlige, konseptuelle og tekniske ferdigheter nødvendige for CNC-maskinoperatører, og la VET-skoler se resultatene direkte.

Prosjektmål

  • Støtte ferdighetssamsvar
  • Støtte kapasiteten til yrkesutdanningssystemer for å matche arbeidsmarkedets behov
  • Øke synligheten av markedets behov
  • Støtter kvaliteten i VET-utdanning
  • Støtter sysselsettingsgraden og motstandsdyktigheten i arbeidsmarkedet

Se sosiale medier

face_btn

Antall besøkende

8005

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.