ECVET

Innholdsrikt opplæringsmateriell

 Innholdsrikt opplæringsmateriell

 

Gjennom denne ytelsen er målet å øke innvirkningen av ECVET Skills Platform gjennom innholdsrikt opplæringsmateriell. Dette inkluderer videoer, introduksjoner, fortellinger og presentasjoner som samsvarer med læreplanen og opplæringsinnholdet.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.