ECVET

Multiplier-eventer

Multiplier-eventer

 

I hvert partnerland vil det bli avholdt et multiplier-event med deltakelse fra arbeidsmarkedet, representanter fra CNC-sektoren og andre relevante sektorer, SMB-er, ansatte, ledere og andre sosiale partnere og interessenter. I løpet av disse arrangementene vil prosjektbakgrunn, aktiviteter og resultater bli introdusert for målgruppen med sikte på å bidra til bærekraft i prosjektresultatene.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.