ECVET

News TR

ECVET Beceri Platformu Projesi Final Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu Projesi Proje Yönetim Toplantısı 04-05 Ağustos 2022 tarihlerinde tüm proje ortaklarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ağustos ayında sona erecek olan ECVET Projesi’nin son toplantısında projenin son aşaması için gerekli çalışmalar planlanarak proje çıktılarına yönelik değerlendirme yapıldı. Proje kapsamında geliştirilen ve tüm ortakların dillerine çevrilen içeriklerin yer aldığı “ECVET Öğrenme Platformu” ve “Beceri Değerlendirme Platformu” değerlendirildi. Ortak ülkelerdeki çoğaltıcı faaliyetlerin de planlandığı projenin uygulama süreci 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle sona erecek olup, proje ürünleri tüm ortak dillerde www.ecvetskillsplatform.eu adresinden kullanıcıların erişimine açık olacaktır.

ECVET Beceri Platformu Projesi’nin (2019-1-TR01-KA202-077191) temel hedefi, iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu becerilere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında uygulanan proje, Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Proje, koordinatör kurum olan İstanbul Valiliği’nin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://ecvetskillsplatform.eu/
https://skillsmatching.eu
https://ecvetskills.aketh.eu/

https://www.facebook.com/ECVETSVP
https://twitter.com/EcvetSkills

 

 

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası #CNC

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu Projesi Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu Projesi Konferansı 21.06.2022 tarihinde mesleki eğitim öğretmenleri, akademisyenler, CNC makineleri sektör temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Temmuz ayı itibariyle sona erecek olan projenin tanıtım ve yaygınlaştırma konferansında, tamamlanan proje fikri çıktıları, ECVET Öğrenme Platformu ve ECVET Beceri Değerlendirme Platformunun kullanımını katılımcılara tanıtıldı. Öğrenme Platformu’nda yer alan eğitim içeriklerini başarı ile tamamlayan öğrenicilerin ECVET kredilendirilme ve sertifikalandırma süreçlerinin anlatıldığı konferansta CNC sektörünün eğitim camiasından beklentilerine de yer verildi. ECVET Öğrenme ve Beceri Değerlendirme Platformları 5 yıl boyunca kullanıcılara hizmet vermeye devam edecektir.

ECVET Beceri Platformu Projesinin (2019-1-TR01-KA202-077191) temel hedefi, iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu becerilere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında uygulanan proje, Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. ECVET Beceri Platformu Projesi, koordinatör kurum olan İstanbul Valiliği’nin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://ecvetskillsplatform.eu
https://skillsmatching.eu
https://ecvetskills.aketh.eu
https://www.facebook.com/ECVETSVP
https://twitter.com/EcvetSkills

 

 

 

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası #CNC

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Ulus Ötesi Öğrenme Faaliyeti ve Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu Projesi Kısa Dönemli Personel Eğitimi ve Çalışma Ziyareti 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında BSW adlı kurumun ev sahipliğinde Almanya’nın Dresden şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda ECVET Beceri Platformu Projesi ve oluşturulan Beceri Platformu’nun tamamlanmış sürümü uzmanlara tanıtıldı. Ayrıca proje kapsamında üretilmiş olan “Zengin İçerikli Öğretim Materyalleri” incelenerek “Öğrenci Katılımı İçin Öneri Belgesi” uzmanlara sunuldu. CNC alanında meslek eğitimi veren BSW kurumunun Eğitim Enstitüsü’ne yapılan çalışma ziyaretiyle katılımcılar bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Projenin bir sonraki aşamasında 4-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde 5. Ulus Ötesi Proje Yönetim toplantısı gerçekleştirilecektir.

ECVET Skills Platform Projesinin (2019-1-TR01-KA202-077191) temel hedefi iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu becerilere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. İstanbul Valiliği’nin koordinatörlüğünü yaptığı proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://ecvetskillsplatform.eu
https://skillsmatching.eu
https://ecvetskills.aketh.eu

https://www.facebook.com/ECVETSVP
https://twitter.com/EcvetSkills

 

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Dördüncü Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Çevrim İçi olarak Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu Projesi Dördüncü Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 20 Nisan 2022 tarihinde Çevrim İçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmiş olan ECVET Beceri Platformu’na ait öğrenci katılımları değerlendirildi, bunun yanısıra proje kapsamında ortaklar tarafından geliştirilen ve platformda yer alacak olan eğitim içerikleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda ayrıca proje kapsamında üretilmiş olan Zengin İçerikli Öğretim Materyalleri incelenirken, Öğrenci Katılımı İçin Öneri Belgesi üzerinde gerekli planlamalar yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında 9-13 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Dresden şehrinde BSW kurumunun ev sahipliğinde Ulus Ötesi Öğrenme Faaliyeti ve Çalışma Ziyaratleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ECVET Skills Platform Projesinin (2019-1-TR01-KA202-077191) temel hedefi iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu becerilere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin koordinatör kurumu İstanbul Valiliği’dir.

https://ecvetskillsplatform.eu/
https://skillsmatching.eu
https://ecvetskills.aketh.eu/

https://www.facebook.com/ECVETSVP
https://twitter.com/EcvetSkills

 

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Üçüncü Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Valladolid’de Gerçekleştirildi

ECVET Beceri Platformu (ECVET Skills Platform) Projesi’nin üçüncü ulus ötesi proje yönetim toplantısı ortak kurumların katılımı ile 20 Ocak 2022 tarihinde İspanya’nın Valladolid kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmekte olan ECVET Öğrenme Platformu, CNC Operatörlerine Yönelik Eğitim İçeriği ve Zengin İçerikli Öğrenme Materyalleri incelendi. Öğrenci Katılımı İçin Öneri Belgesi içeriği üzerine fikir alışverişi yapıldı.

ECVET Skills Platform Projesinin (2019-1-TR01-KA202-077191) temel hedefi iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu becerilere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin koordinatör kurumu İstanbul Valiliği’dir.

https://ecvetskillsplatform.eu/
https://skillsmatching.eu
https://ecvetskills.aketh.eu/

https://www.facebook.com/ECVETSVP
https://twitter.com/EcvetSkills

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Trikala’da Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje yerel ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 27-28 Ekim 10/2021 tarihinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirilen ulus ötesi proje yönetim toplantısında Eğitim Müfredatı’nın mevcut hali gözden geçirildi. Eğitim İçerikleri ve Zengin İçerikli Materyallerin tasarımına dair fikir alışverişi yapıldı. Proje yönetim ve uygulaması kapsamında ulus ötesi proje toplantıları ve personel eğitim faaliyetine dair planlama yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında Eğitim İçerikleri ve Zengin İçerikli Materyaller geliştirilecektir.

www.ecvetskillsplatform.eu
www.skillsmatching.eu
https://twitter.com/EcvetSkills
https://www.facebook.com/ECVETSVP

 

 

 

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje yerel ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 17.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi proje yönetim toplantısında Platform Tanıtım Günleri ve oylama süreci değerlendirildi. Sektör temsilcilerinin katılım sağladığı Beceri Değerlendirme Anketi’ne ait ilk sonuçlar paylaşıldı. Projenin beşinci ürünü olan eğitim içeriğinin tasarımına dair planlama yapıldı.

Projenin bir sonraki aşaması olarak Ekim 2021’de Eğitim Müfredatı’nın tüm ortak ülkelerin dillerinde proje web sitesi ve platformu üzerinden erişime hazır olması planlanmaktadır.

www.ecvetskillsplatform.eu

www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

 

 

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası #CNCMachineOperators #TechnicalSkills #SocialSkills #VET #Skillsmismatch #labourmarket #skillsmatching

 

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje yerel ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 08.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi proje yönetim toplantısında Platform Tanıtım Günleri’nin gerçekleştirilmesine dair hazırlıklar görüşüldü. ECVET Beceri Değerlendirme Platformu ve sektör temsilcilerinin katılım sağlayacağı Beceri Değerlendirme Anketi’nin mevcut hali gözden geçirildi.

Projenin bir sonraki aşamasında Beceri Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre Eğitim Müfredatı geliştirilecektir.

www.ecvetskillsplatform.eu

www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

 

 

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası #CNCMachineOperators #TechnicalSkills #SocialSkills #VET #Skillsmismatch #labourmarket #skillsmatching

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi – Platform Tanıtım Günleri Sektör ve Mesleki Eğitim Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje yerel ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefi, iş dünyasının beklentileri ile meslekî eğitim müfredatları arasında beceri uyumunun desteklenmesi yoluyla yüksek kalitede meslekî eğitim ve öğretimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda ECVET Beceri Değerlendirme Platformu geliştirilmiştir. Mevcut platform aracılığıyla proje kapsamında CNC Makine Operatörleri için tanımlanan 42 beceri ve öğrenme kazanımları sektör temsilciler tarafından değerlendirilecektir. Mesleki eğitim temsilcileri ise değerlendirme sonuçlarına ve Beceri Haritası, Eğitim Müfredatı, Eğitim İçeriği, Zengin İçerikli Eğitim Materyalleri ve Öneri Belgesi’nden oluşan proje ürünlerine erişim sağlayabilecektir.

Platform üzerinden beceri değerlendirme anketinin tanıtılması ve oylama sürecinin başlaması amacıyla, proje yerel ortakları İstanbul Valiliği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Platform Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.  Sektör temsilcilerinin, Mesleki Eğitim temsilcilerinin, alan öğretmenlerinin/eğitmenlerinin, CNC alanında aktif STK’ların, akademisyenlerin ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde proje kazanımları paylaşıldı ve katılımcılar platforma kaydolmaya davet edildi

Projenin bir sonraki aşamasında, tüm ortak ülkelerdeki anket sonuçlarına göre 10 modülden oluşan bir eğitim müfredatı ve müfredata uygun eğitim içerikleri geliştirilecek olup tüm ortak dillerde proje web sitesi ve platformu aracılığıyla erişime açık olacaktır.

www.ecvetskillsplatform.eu

www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

 

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Odak Grup Meslek Lisesi Öğretmenleri ve Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirildi

 

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform – 2019-1-TR01-KA202-077191) Projesi, İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde altı farklı ülkeden on farklı kurumun katılımıyla 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kartal/Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerel proje ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin temel hedefi iş dünyasının beklentileri ile meslekî eğitim müfredatları arasında beceri uyumunun desteklenmesi yoluyla yüksek kalitede meslekî eğitim ve öğretimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması planlanan temel proje faaliyetleridir.

Proje kapsamında CNC Makine Operatörleri için belirlenen teknik, kişisel ve kavramsal becerilerden oluşan Beceri Haritasını baz alarak tanımlanan Öğrenme Kazanımlarının değerlendirilmesi amacıyla Küçükçekmece PAGEV MTAL, Güngören MTAL ve İsmet Aktar MTAL Makine Alan öğretmenlerinin ve öğrencilerin katılımının yanı sıra TEZMAKSAN Makine ve TEZMAKSAN Akademi’den sektör temsilcilerin katılımıyla 15 Ocak 2020 Perşembe günü odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Beceri Haritası ve Öğrenme Kazanımlarının incelendiği odak grup toplantısında hem mesleki eğitim kurumlarının hem de şirketlerin beklenti ve ihtiyaçlarını öğrenme fırsatı bulduk. Proje kapsamında tanımlanan beceri ve öğrenme kazanımlarına dair de hem mesleki eğitim kurumlarından hem de sektörden değerlendirme ve öneriler aldık.

Projenin bir sonraki aşamasında tüm ortak ülkelerde gerçekleştirilen Odak Grup Toplantıları sonrasında sektörün ve mesleki eğitim kurumlarının öneri ve görüşleriyle güncellenecek olan Öğrenme Kazanımlarının ECVET Beceri Platformuna yüklenmesi ve sektör tarafından becerilerin oylanması planlanmaktadır. Bu amaçla ECVET Beceri Bilgilendirme Günleri düzenlenecektir.

 

 

Read more