ECVET

ECVET Skills Platform Projesi Çevrim içi Ulusötesi İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) projesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01.09.2019-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB (Avusturya), AKETH (Yunanistan), INFODEF (Yunanistan) SGB ve BSW (Almanya) proje ortakları olarak yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve yönetsel becerilerin tanımlanması ve tanımlanan bu beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilerek eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı, Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve yeni düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul Valiliği liderliğinde tüm ortak kurumların katılımıyla çevrim içi olarak 04.06.2020 tarihinde yapıldı. Toplantıda, Beceri Haritası’nın taslak hâli incelendi ve ortaklar tarafından geri bildirim sağlandı. ECVET Beceri Platformu’nun çalışır durumda olan ilk sürümü tanıtıldı.
Projenin bir sonraki adımında ise Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye 4 Beceriler için Öğrenme Çıktılarının Tanımlanması yer almaktadır.

Web: ecvetskillsplatform.eu
Platform: skillsmatching.eu