ECVET

Ortak Kurumlar

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

T.C. İstanbul Valiliği İstanbul’un genel idaresini ve gidişatını düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlayarak bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Merkezi idarenin ildeki temsilcisi olup il sınırları içerisindeki en yüksek idari kurumdur. Yaklaşık 300 çalışanı ile çeşitli alanlarda hizmet sağlamaktadır.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Katılım sağlanan projelerde engeli olan bireyler, göçmenler, istihdam ya da eğitim sürecinde olmayan gençler, işsiz yetişkinler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu, üniversite, gençlik ve yetişkinlere yönelik eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır. Sürekli eğitim merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulan konularda eğitimler sağlamaktadır.

abmerkez@istanbul.gov.tr
www.istanbul.gov.tr

İSTANBUL SANAYİ ODASI

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 1952 yılında İstanbul’daki her sanayi şirketi için üye zorunluluğunun olduğu kanun doğrultusunda kurulmuştur. ISO, sanayi tarafından üretilen katma değerin %40’ını ve Türkiye ihracatının % 35’ini oluşturan 20.000 şirketin üyeliğinin bulunduğu Türkiye’deki en büyük sanayi odasıdır. Sanayi Odası’nın KOBİ’lere yatırım teşvik belgesi, İstanbul’daki şirketler için kapasite ve diğer uzmanlık raporlarının verilmesi gibi bazı faaliyetleri kanun tarafından belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, Sanayi Odası’nın hizmetlerinin çoğu Türk şirketleri arasındaki rekabeti arttırmayı hedeflemektedir. Bu hizmetlerden birkaçı şöyledir: Eğitim&Geliştirme, Mesleki Eğitim ve Öğretim, Kurumsal Akademi (İSO Akademi), teknoloji transferi, işletmelerle iş birliği, Araştırma & Geliştirme.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak İSO, yasama sürecine katkıda bulunarak, sanayi adına taslak kararnameler ve yönetmelikler hakkında geri bildirim sağlayarak, sanayi ve hükümet organları arasında köprü görevi üstlenir. İSO, ülkedeki en etkili ticari sivil toplum kuruluşlarından biridir. İSO, İstanbul’daki bölgesel yönetimler ve belediyelerin yanı sıra diğer sektörleri temsil eden kurumlar ile yakın bir ilişki kurmuştur. İSO’nun etkin bir kurum olması, farklı sektörlerden seçilen şirketlerden oluşan 54 Sektörel Komiteye sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu sektörel komitelerin çoğu üyesi, ayrıca sektörel derneklerde yönetici rolü üstlenmektedir. İSO, her ay kendi tesislerinde sektörlere ait problemleri konuşarak İSO politikalarının çerçevesini oluşturur. İSO’nun birden fazla sektörü temsil etmesi ve yasama sürecine etkisinin olması İstanbul’da iş yapmak isteyen birçok Türk ve yabancı iş organizasyonları için İSO’yu ilgi odağı ve iletişim noktası haline getirmektedir.

info@iso.org.tr
www.iso.org.tr

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, yaklaşık 37.000 öğrencisi ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir. Üniversite bünyesinde 14 fakülte, 43 bölüm, 6 enstitü, 99 lisans ve 192 lisansüstü programı bulunmaktadır. 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn olarak kurulan üniversite, bilim, teknoloji, araştırma ve gelişim konularında yürüttüğü birçok yenilikçi çalışma ile mühendislik ve mimarlık eğitiminde öne çıkmaktadır. İTÜ, başlıca şirketler ve diğer ekonomik/sosyal ortaklarla iş birliği içinde çalışan mühendislik okulları ve araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Üniversite, bilgi ve teknolojinin tüm sektörlere, yönetim merkezlerine, kamu kurumlarına, kısacası tüm topluma aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu amaçla, İTÜ birçok teknokent, kuluçka merkezi, girişimcilik ve inovasyon merkezi ve teknoloji transfer ofisi kurmuştur. Böylece, İTÜ öğrencilerine alanlarında başarılı bir kariyer oluşturabilme, kendilerini geliştirme, staj imkanları bulma ve araştırma projeleri uygulama konularında elverişli bir ortam sağlamaktadır.

itu@hs01.kep.tr
www.itu.edu.tr

YAKACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kartal’da bulunan bir devlet okuludur. 1985-1986 eğitim yılında kurulmuştur. Okulun Müdürü Gökhan EKER’DİR. YMTAL sekiz mesleki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

– Bilişim
– Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
– Elektrik-Elektronik
– Kimya
– Makine Teknolojileri
– Metal Teknolojileri
– Mobilya ve İç Tasarım
– Kurulum Teknolojisi ve Klima

Otuz üç derslik, yirmi altı atölye, beş laboratuvar, iki sanat sınıfı, bir kütüphane, bir spor merkezi ve bir kantin bulunmaktadır.
Okuldaki tüm eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve psikolojik açılardan geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Amacımız, teknik ve mesleki yeteneklere sahip bir nesil yaratmaktır. Mezun olduktan sonra öğrencilerin mesleklerinde motive olmaları ve eğitilmeleri gerekir.

YMTAL, ulusal ve yerel Yarışmalarda çok fazla başarıya sahiptir. Bunlar arasında;
– 2011-2012 Okul Raporu
– 2011-2012 Takım Raporu Görev Ödülü,
– 2011-2012 İstanbul, Eğitimde Büyük Örnekler Ödülü
– 2011-2012 Değerler Eğitim Ödülü
– 2010 Coolexpo Mesleki Eğitim Fuarı Ödülü
yer almaktadır.

Okulumuzun Gedik Üniversitesi, İTÜ, Bosch ve Wago gibi pek çok şirket, üniversite ve marka ile işbirliği anlaşması vardır.

idare@yakacikemel.k12.tr
www.yeml.meb.k12.tr

INFODEF

INFODEF Gelişim ve Eğitimi Destekleme Enstitüsü, misyonu eğitim, kültür ve yenilik yoluyla sürdürülebilir kapsayıcı bir kalkınmaya katkıda bulunacak projeler geliştirmek ve uygulamak olan özel, bağımsız bir araştırma, geliştirme ve yenilik merkezidir. Merkez, mevcut sosyal ve ekonomik problemlere yanıt veren, toplumun gelecekteki amaç ve hedeflerine ulaşması için gerekli değişiklikleri öngörmeye ve yönlendirmeye olanak tanıyan yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürünler ve hizmetler tasarlayıp geliştirmektedir. INFODEF, eğitim sistemlerinin çağdaşlaştırılmasını, ulusal ve Avrupa düzeyindeki kamu ve özel eğitim kurumlarının eğitsel yeniliğini destekler.

INFODEF’in başlıca uzmanlık alanlarından biri, gençler, göçmenler, düşük becerili yetişkinler, engelliler, yasal suçlular gibi belirli hedef gruplarla çalışan profesyonellerin çalışmalarını desteklemek için yenilikçi metodolojilerin ve araçların tasarlanmasıdır.

projects@infodef.es
www.infodef.es

EUROMASC

EUROMASC, mesleki eğitim ve öğretim (VET) kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla uzun süreli işbirliklerinden edindiği deneyim ile yetkin bir danışmanlık kurumudur. Kurumun temel çalışma alanı, yetkinlik tanımı için öğrenme çıktılarına dayalı araçların uygulanmasıdır.

Beceri ve yetkinliklerin tanınması ve akreditasyonu ile önceki öğrenmelerin tanımlanması, kariyer rehberliği ve sertifikasyonu “Beceri Bankası” ile desteklenmektedir.

contact@euromasc.org
www.euromasc.org

AKETH-DCT Teselya Gelişim Merkezi

2004 yılında Yunanistan’ın Trikala kentinde kurulan AKETH-DCT (Teselya Gelişim Merkezi), sürekli mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Yunanistan Ulusal Beceri ve Mesleki Danışmanlık Sertifika Kurumu tarafından akredite edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun misyonu, gençlerin yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için sertifikalı eğitim ve öğretim fırsatları sunmak, danışmanlık ve kişisel gelişim sağlayarak özellikle gençler arasında artan işsizlik seviyeleriyle mücadele konusunda AB stratejik çerçevesi ile uyumlu olmaktır.

AKETH-DCT, eğitim alanında hem Avrupa Birliği programlarında hem de ulusal programlarda deneyim sahibidir. AKETH-DCT, eğitim ve tanıma politikaları, BİT geliştirme, yetişkin eğitimi, okul ortaklıkları, sürdürülebilir kalkınma, enerji ve çevre gibi pek çok konuda kapsamlı bir gündem oluşturmuştur. AKETH AB Departmanı, yüksek eğitim ve akademik profile sahip kişilerden oluşmaktadır. Aynı zamanda öz geçmişlerinde de yer aldığı gibi birçok toplumsal, sosyal ve bilimsel analizde yer almışlardır.

info@aketh.gr
www.aketh.gr

SBG

Saxon Çevre Koruma ve Kimya Meslekleri Eğitim Şirketi, temel işi bilimsel ve çevresel mesleklerde şirketler arası başlangıç eğitimi ve ileri eğitimi sağlamak olan özel, kâr amacı gütmeyen eğitim ve eğitim kurumudur. Kimya ile ilgili mesleklerin ve atık/tedarik eğitim ağının önde gelen şirketi olarak SBG, kimya laboratuvarı teknisyeni, biyoloji laboratuvarı teknisyeni, fizik laboratuvarı teknisyeni, kimya teknisyeni, eczacı, geri dönüşüm ve atık teknolojisi uzmanı, su tedarik teknolojisi uzmanı, atık su teknolojisi uzmanlığı için kursiyerlere eğitim vermektedir. Her yıl SBG’de şirketler adına yaklaşık 520 çırak ve mesleki gelişimlerinin bir parçası olarak yaklaşık 160 katılımcı (kimyada endüstriyel ustabaşı, farmasötikte endüstriyel ustabaşı, geri dönüşüm ve atık yönetimi ve kentsel temizlik ustaları dahil) eğitilmektedir. SBG, eğitim hizmetlerinin transferi ve uluslararası mesleki eğitim projelerinde uzun yıllardır uzmanlığa sahiptir. Mesleki profillerin daha da geliştirilmesi için Alman Kimyasal İşveren Dernekleri Federasyonu (BAVC) ve odalar ile birlikte çalışır. Buna ek olarak, çeşitli sınav komisyonlarında çalışır ve Dresden Sanayi Ve Ticaret Odası’na (IHK) yukarıda belirtilen mesleki profile sahip sınav görevlileri sağlar.

info@bsw-mail.de
www.bsw-ggmbh.d
e

BSW

1990’lardan beri uluslararası çalışmalar yapan aktif bir kurumdur. Başlangıçta, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğunun ekonomik değişim süreçlerini ele almak için seminer ve çalıştaylar düzenlenmiştir. O zamandan beri BSW, ikili meslek eğitimi ve öğretimi ile ilgili yöntemsel ve kurumsal konularda dünya çapında eğitim hizmeti sağlamaktadır.

“Eğitici Eğitimi” kavramı ve “Kişisel Gelişime Yardım” yaklaşımları iyice yerleşmiştir. Başta Çin olmak üzere Asya’daki kurumlarla uzun vadeli iş ve eğitim ortaklıkları bulunmaktadır. BSW, dünya çapında birçok ülkeden (Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Rusya ve daha birçok ülke) yöneticilere yönelik iş odaklı ve sektöre özgü eğitim ve öğretim programları sunmaktadır.

info@sbgdd.de
www.bsw-ggmbh.d
e

WIAB (Viyana İş Piyasası ve Eğitim Araştırmaları Enstitüsü) kamu kurumlarına, şirketlere ve uluslararası kuruluşlara iş piyasası, cinsiyet ve eğitim araştırmaları alanlarında araştırma ve danışmanlık hizmeti sunan özel bir kuruluştur. WIAB sınıflandırma ve yeterlilik tanımlamasını geliştirme konusundaki üstün bilgisi ve uzmanlığı ile öne çıkmaktadır. Kuruluş, iş piyasası, eğitim ve cinsiyet araştırmaları alanlarındaki bilgisini ve bilim konusundaki uzmanlığını kaliteli iş danışmanlığı hizmeti ile birleştirmektedir.

www.wiab.at
office@wiab.at

KIST Danışmanlık; uluslararası eğitim, mesleki eğitim ve öğretim projelerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve aktarılması konusunda uzmanlaşmıştır. Vizyonumuz, ekonomi ile eğitim arasında bir köprü kurmak ve kooperatif ortaklar arasında kalıcı, talebe yönelik ağlar oluşturmaktır. Pedagojik yeniliklerin geliştirilmesi için projelerimizi uluslararası kuruluşlarla stratejik ortaklıklar halinde hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda, hükümetlerle, sivil organizasyonlarla ve genel olarak sivil toplumla yakın işbirliği yapıyoruz.

office@kist-consult.com
www.kist-consult.com

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.