ECVET

Proje Hakkında

03

Avrupa’da birçok kişi yetenekleriyle uyuşmayan işlerde çalışmaktadır. Bu yüzden, Avrupa’daki işverenlerin % 40’ı ihtiyaç duydukları becerilere sahip çalışan bulmakta zorlanmaktadır. İstihdama geçişin kolaylık derecesi hakkında eğitim sağlayıcıları, işverenler ve öğrenciler birbirinden farklı bakış açılarına sahiptir. Her yıl 13 milyondan fazla öğrenci mesleki eğitim almasına rağmen bazı AB üye ülkelerinin tahminleri, gelecekte gerekli mesleki eğitim ve öğretim yeterliklerine sahip insan sayısının yetersiz olacağını göstermektedir.

01

Beceri uyuşmazlığı, iş piyasasındaki beceri talebi ve arzı arasındaki tutarsızlığı ifade eder. Mesleki eğitim ve öğretimde başarıya ulaşmak için müfredatın sistematik olarak yenilenmesi, öğretim yöntemlerinin düzenli olarak geliştirilmesi ve işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin aktif olarak sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim ve öğretim, ilgili bölgenin ekonomik bağlamına uygun bir şekilde beceri talebini karşılayabilmelidir. Lise, lise sonrası ve yüksekokul eğitimi almış AB vatandaşı öğrencilerin % 50’si mesleki eğitim görmektedir. Bu durum, mesleki eğitim ve öğretimi, AB ülkelerinin ekonomileri için önemli bir beceri ve yeterlilik kaynağı haline getirmektedir (AB Komisyonu, İş Piyasası İçin Gerekli Beceriler, 2017).

05

 

ECVET Beceri Platformu Projesi, bu hedeflere ulaşabilmek için özellikle CNC Makine Operatörlüğü alanına odaklanacaktır. Çünkü büyük ekonomilere sahip Avrupa ülkelerindeki yaşlanan ve sayıca azalan nüfus durumu işverenlerin var olan veya yeni ortaya çıkan iş dallarındaki boşluğu doldurmakta zorluk yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bu dönemdeki istihdam artışının bazı üretim sektörlerinin yanı sıra hizmet sektöründe de gerçekleşeceği beklenmektedir. Üretim sektörleri arasında elektrik ekipmanları, diğer makineler ve motorlu araç alanlarında istihdam oranının yüksek olacağı düşünülmektedir (CEDEFOP, BECERİ TAHMİNİ, 2018). Otomotiv, döküm, plastik, motor, makine endüstrisi gibi birçok üretim sektöründe CNC makine operatörlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, ileride CNC makine operatörlüğü alanında daha çok beceri talebi olacağı anlamına gelmektedir.

12

Oylama sonuçlarına göre 10 modülden oluşan bir eğitim müfredatı ve içeriği geliştirilecektir. Öğretmenlerin ve eğiticilerin platformu ve eğitim içeriklerini uygulaması için eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.

04

Proje kapsamında ilk olarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 4. Seviyeye göre CNC makine operatör nitelikleri belirlenecektir. Ardından, şirketlerin ve teknik öğretmenlerin becerilere yönelik beklentileri ve görüşleri alınacaktır. Bu bağlamda, iş piyasasında karar verici konumda olan şirketler ve kişilerin beklentileri dikkate alınarak gerekli becerilerin bir listesi hazırlanacaktır. Daha sonra, ECVET Beceri Platformu üzerinden en çok talep edilen beceriler firmalar tarafından oylanacaktır.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.