ECVET

İşpiyasası

ECVET Beceri Platformu Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 sözleşme numaralı “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu “ECVET Beceri Platformu” Projesi 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

ECVET Beceri Platformu projesinin çevrim içi proje yönetim toplantısı 16 Eylül’de gerçekleştirildi. Toplantıda ortak kurumlar tarafından hazırlanan öğrenme çıktıları değerlendirildi. Proje kapsamında düzenlenecek odak grup toplantılarına dair planlama yapıldı.
Kasım ayı içerisinde CNC Makine sektöründen ve mesleki eğitim kurumlarından temsilcilerin katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir.

Proje Web: www.ecvetskillsplatform.eu

Platform: www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

Read more

ECVET Skills Platform Projesi Çevrim içi Ulusötesi İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) projesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01.09.2019-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB (Avusturya), AKETH (Yunanistan), INFODEF (Yunanistan) SGB ve BSW (Almanya) proje ortakları olarak yer almaktadır.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve yönetsel becerilerin tanımlanması ve tanımlanan bu beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilerek eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı, Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve yeni düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul Valiliği liderliğinde tüm ortak kurumların katılımıyla çevrim içi olarak 04.06.2020 tarihinde yapıldı. Toplantıda, Beceri Haritası’nın taslak hâli incelendi ve ortaklar tarafından geri bildirim sağlandı. ECVET Beceri Platformu’nun çalışır durumda olan ilk sürümü tanıtıldı.
Projenin bir sonraki adımında ise Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye 4 Beceriler için Öğrenme Çıktılarının Tanımlanması yer almaktadır.

Web: ecvetskillsplatform.eu
Platform: skillsmatching.eu

Read more

ECVET Skills Platform Projesi Çevrim İçi Yerel Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) projesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01.09.2019-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB (Avusturya), AKETH (Yunanistan), INFODEF (Yunanistan) ve SGB Dresden (Almanya) proje ortakları olarak yer almaktadırlar. Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimi sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve tanımlanan bu beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilerek eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.
Proje Yönetim Toplantısı, Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve yeni düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul Valiliği liderliğinde yerel ortakların katılımıyla çevrim içi olarak 20.05.2020 tarihinde yapıldı. Toplantıda, projenin ilk ürünü olan Beceri Haritası’nın taslak hâli incelendi ve ortakların geri bildirimleri alındı. Proje kapsamında sunulacak yaygınlaştırma ve ilerleme raporlarının hazırlanmasına değinildi.
Projenin bir sonraki Uluslararası Proje Yönetim Toplantısı, İstanbul Valiliğinin liderliğinde tüm proje ortaklarının katılımı ile 04.06.2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Read more

ECVET Beceri Platformu Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) projesi Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir”. İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01.09.2019-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB ( Avusturya), AKETH (Yunanistan), INFODEF (Yunanistan) ve SGB Dresden (Almanya) proje ortakları olarak yer almaktadırlar. Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimi sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Projenin uluslararası açılış toplantısı İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun ev sahipliğinde 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Proje amaçları, çıktıları ve faaliyetleri tüm ortaklara detaylı bir şekilde sunuldu. Ortak kurumlar tarafından ülkeleri CNC Makine Operatörlerinin becerileri özelinde mesleki eğitim programları ve işverenlerin beklentileri üzerine yapılan araştırmalar sunuldu. ECVET Beceri Değerlendirme Platformunun yapısı üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Projenin ilk çıktısı olarak CNC Makine Operatörlerinin Avrupa Beceri Haritası geliştirilecektir. Bir sonraki uluslararası proje yönetim toplantısı ise AKETH kurumunun ev sahipliğinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirilecektir.

Read more

ECVET Beceri Platformu (ECVET Skills Platform) Yerel Ortaklar Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleşti

ECVET Beceri Platformu (ECVET Skills Platform 2019-1-TR01- KA202- 077191) projesi Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde yürütülmektedir. İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB ( Avusturya), AKETH (Yunanistan) ve SGB Dresden (Almanya) proje ortaklarıdır.

Proje, iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimi sağlayacak bir platform geliştirilmesini; bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik ve sosyal becerilerin tanımlanmasını ve bu beceriler doğrultusunda eğitim programlarının güncellenmesini hedeflemektedir.

27 Kasım 2019’da İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunda yerel ortakların katılımıyla proje yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyet planı güncellendi. Proje başlangıç toplantısına dair hazırlıklar planlandı.

8-9 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde Uluslararası Proje başlangıç toplantısı gerçekleştirilecektir.

Read more