ECVET

Εταίροι Οργανισμοί

Η τοπική Κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης (GOI) είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την εποπτεία της γενικής διοίκησης στην Κωνσταντινούπολη. Η Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης εφαρμόζει οδηγίες και εντολές από υπουργεία που διασφαλίζουν την έκδοση κυβερνητικών αποφάσεων και την εφαρμογή νόμων και κανονισμών. Eίναι η ανώτατη διοικητική αρχή στην πόλη και εξυπηρετεί σε διάφορους τομείς με περίπου 300 δημόσιους υπαλλήλους.
Εθνικά και διεθνή έργα εκτελούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γραφείο Εξωτερικών Σχέσεων για λογαριασμό της Διοίκησης της Κωνσταντινούπολης. Προτεραιότητα δίνεται στη στήριξη μειονεκτικών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρία, μετανάστες, NEET και άνεργοι ενήλικες στο πλαίσιο των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, η GOI συνεργάζονται με διάφορα δημόσια ιδρύματα, πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΜΚΟ για νέους και ενήλικες. Το GOI παρέχει εκπαίδευση σε θέματα που απαιτούνται μέσω του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

abmerkez@istanbul.gov.tr
www.istanbul.gov.tr

Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης (ISO) ιδρύθηκε το 1952 με νόμο, στο οποίο η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για κάθε βιομηχανική εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη. Η ISO είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός θάλαμος στην Τουρκία με βάση μέλη περίπου 20.000 εταιρειών που αντιπροσωπεύουν το 40% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη βιομηχανία και το 35% των τουρκικών εξαγωγών. Ορισμένες από τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου ανατίθενται βάσει νόμου. όπως η έκδοση πιστοποιητικών κινήτρων για επενδύσεις για ΜΜΕ, εκθέσεις ικανότητας και άλλες εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης για τις εταιρείες στην επαρχία της Κωνσταντινούπολης. Εκτός από αυτά, οι περισσότερες από τις υπηρεσίες ISO οδηγούνται με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουρκικών εταιρειών. Ορισμένες από τις υπηρεσίες είναι η κατάρτιση & ανάπτυξη, η επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση, η εταιρική ακαδημία (OSO Akademi), η μεταφορά τεχνολογίας, η επιχειρηματική συνεργασία, η Ε & Α, κ.λπ. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το ISO λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της βιομηχανίας και των κυβερνητικών φορέων (τέτοιο υπουργείο Παιδείας) συμβάλλοντας στη νομοθετική διαδικασία, παρέχοντας σχόλια για σχέδια διατάξεων και κανονισμών εκ μέρους του κλάδου.

Το ISO είναι μία από τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές ΜΚΟ στη χώρα. Έχει στενή σχέση με και ισχυρή πρόσβαση στην περιφερειακή διοίκηση και τους δήμους της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε άλλους επιχειρηματικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν άλλους τομείς. Η ισχύς του προέρχεται επίσης από τις 55 τομεακές επιτροπές που απαρτίζονται από εκλεγμένους εκπροσώπους εταιρειών από διάφορους τομείς. Τα περισσότερα από τα μέλη αυτών των τομεακών επιτροπών κατέχουν επίσης εκτελεστικές θέσεις σε τομεακές ενώσεις. Συναντώνται κάθε μήνα στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου για να συζητήσουν τα προβλήματα των τομέων τους, σχηματίζοντας το πλαίσιο των πολιτικών του Επιμελητηρίου. Το γεγονός ότι το ISO αντιπροσωπεύει πολλούς τομείς και η επιρροή του στη νομοθετική διαδικασία το καθιστούν πόλο έλξης και σημείο επαφής για πολλούς τουρκικούς και ξένους επιχειρηματικούς οργανισμούς που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη.

info@iso.org.tr
www.iso.org.tr

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Τουρκία με περίπου 37.000 φοιτητές. Η ITU περιλαμβάνει 14 Σχολές, 43 Τμήματα, 6 Μεταπτυχιακά Ινστιτούτα, 99 προπτυχιακά και 192 μεταπτυχιακά προγράμματα. Ιδρύθηκε το 1773 ως Imperial School of Naval Engineering, ITU είναι ένα εξέχον και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο μηχανικής και αρχιτεκτονικής με πολλές καινοτόμες μελέτες στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ITU αποτελείται κυρίως από σχολές μηχανικής και ερευνητικά εργαστήρια, που συνεργάζονται στενά με επιχειρήσεις και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Το πανεπιστήμιο διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας σε βιομηχανίες, κέντρα διαχείρισης, κυβερνητικούς φορείς, εν συντομία, σε ολόκληρη την κοινωνία. Για να γίνει αυτό, η ITU έχει δημιουργήσει πολλά πάρκα Techno-Science, κέντρα επώασης, κέντρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, το İTÜ προσφέρει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους μαθητές να χτίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα επαγγέλματά τους, να βελτιωθούν, να αναζητήσουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και να πραγματοποιήσουν ερευνητικά έργα.

itu@hs01.kep.tr
www.itu.edu.tr

Το Yakacık Vocational and Technical Anatolian High School είναι ένα κρατικό σχολείο που βρίσκεται στο Kartal της Κωνσταντινούπολης. Ιδρύθηκε το εκπαιδευτικό έτος 1985-1986. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ο Gökhan EKER. Το YMTAL περιέχει οκτώ επαγγελματικά τμήματα. Αυτά είναι:

-Τεχνολογία Πληροφορικής
-Τεχνολογία Βιοϊατρικών Συσκευών
-Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά
-Χημεία
– Τεχνολογία Μηχανημάτων
-Τεχνολογία Μετάλλων
– Έπιπλα και Εσωτερική Διακόσμηση
– Τεχνολογία εγκατάστασης και κλιματισμός Οι εγκαταστάσεις του σχολείου αποτελούνται από τριάντα τρεις αίθουσες διδασκαλίας, είκοσι έξι χώροι εργασίας, πέντε εργαστήρια, δύο αίθουσες εικαστικών, μία βιβλιοθήκη, ένα αθλητικό κέντρο και μία καντίνα.

Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει και να ενδυναμώσει τους μαθητές ψυχικά, σωματικά και ψυχολογικά μέσω των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών του.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια γενιά με προηγμένες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. Μετά την αποφοίτηση, οι μαθητές αποχωρούν με κίνητρο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο επάγγελμά τους.
Η YMTAL έχει επίσης πολλές επιτυχίες σε εθνικούς και τοπικούς διαγωνισμούς όπως: -2011-2012 School Report

-2011-2012 Team Report Mission Reward,
-2011-2012 İstanbul, Great Examples in Education Reward,
-2011-2012 Values Education Reward
-2010 Coolexpo Vocational education Expo Reward

Τέλος το σχολείο μας έχει πολλές συνεργασίες με εταιρείες, πανεπιστήμια και οργανισμούς όπως το Πανεπιστήμιο Gedik, η ITU, η Bosch και η Wago.

idare@yakacikemel.k12.tr
www.yeml.meb.k12.tr

Το INFODEF, Ινστιτούτο Προώθησης Ανάπτυξης και Κατάρτισης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων και στόχων στην κοινωνία.

Η INFODEF υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την παιδαγωγική καινοτομία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους κύριους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη της δραστηριότητας του επαγγελματία που εργάζεται με συγκεκριμένες ομάδες στόχους, όπως νέοι, μετανάστες, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, άτομα με αναπηρίες, παραβάτες και άλλα μη προνομιούχες ομάδες.

projects@infodef.es
www.infodef.es

Το EUROMASC είναι μια συμβουλευτική επιχείρηση με εμπειρία και ικανότητα από μακροχρόνια συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Ο κύριος τομέας λειτουργίας είναι η εφαρμογή μέσων που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα για τον ορισμό και την περιγραφή προσόντων. Η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης (RPL) με επικύρωση και διαπίστευση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθοδήγηση σταδιοδρομίας και πιστοποίηση υποστηρίζεται από το Skillsbank.

contact@euromasc.org
www.euromasc.org

Ιδρύθηκε το 2004 στα Τρίκαλα της Ελλάδας, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας AKETH-DCT είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, διαπιστευμένος από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, ο οποίος λειτουργεί ως συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ( VET) κέντρο / πάροχος. Η αποστολή του οργανισμού ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλαίσιο τις ΕΕ. για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας – ιδίως μεταξύ των νέων, παρέχοντας πιστοποιημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτική και προσωπική ανάπτυξη, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής τους.

Το AKETH-DCT έχει εξαιρετική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, και στα δύο Ε.Ε. Προγράμματα και εθνικά προγράμματα, ειδικά κατά την εφαρμογή της ΕΕ, το AKETH-DCT έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ατζέντα σε διάφορα θέματα όπως: πολιτικές κατάρτισης και αναγνώρισης, ανάπτυξη ΤΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργασίες σχολείων, αειφόρος ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ. του κοινοτικού τμήματος του ΑΚΕΘ έχουν υψηλό μορφωτικό και ακαδημαϊκό προφίλ και έχουν συμμετάσχει σε πολλές κοινωνικές και επιστημονικές αναλύσεις κάτι που επισημαίνεται στα βιογραφικά τους και στην επιστημονική / ερευνητική τους εμπειρία.

info@aketh.gr
www.aketh.gr

Η Σαξονική Εταιρεία Εκπαίδευσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τα Χημικά Επαγγέλματα της Δρέσδης (Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH – SBG) είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης της οποίας η βασική δραστηριότητα είναι η αρχική κατάρτιση και η προηγμένη εκπαίδευση σε επιστημονικά και περιβαλλοντικά επαγγέλματα. Ως η κορυφαία εταιρεία του σαξονικού δικτύου κατάρτισης για χημικά επαγγέλματα, το SBG εκπαιδεύει ενδιαφερόμενους ως τεχνικούς χημικών εργαστηρίων, τεχνικούς εργαστηρίων βιολογίας, τεχνικούς εργαστηρίων φυσικής, χημικούς τεχνικούς, φαρμακοποιούς, ειδικούς στην τεχνολογία ανακύκλωσης και αποβλήτων, ειδικούςς στην τεχνολογία παροχής νερού και ειδικούς στην τεχνολογία λυμάτων. Κάθε χρόνο περίπου 520 μαθητευόμενοι εκπαιδεύονται στο SBG για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών, καθώς και περίπου 160 συμμετέχοντες ως μέρος των ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων (συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών εργοδηγών στη χημεία, βιομηχανικών εργοδηγών σε φαρμακευτικά προϊόντα, διαχειριστών στην ανακύκλωση και την διαχείριση αποβλήτων και του αστικού καθαρισμού) .

Το SBG διαθέτει πολυετή πείρα στη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και σε διεθνή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεργάζεται με τη Γερμανική Ομοσπονδία Χημικών Εργοδοτών (BAVC) και τα επιμελητήρια για την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών προφίλ των εργαζομένων. Επιπλέον, είναι μέλος σε διάφορες εξεταστικές επιτροπές και παρέχει στο Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου (IHK) της Δρέσδης, εξεταστές στα παραπάνω επαγγελματικά προφίλ.

info@bsw-mail.de
www.bsw-ggmbh.d
e

Η bsw δραστηριοποιείται διεθνώς από τη δεκαετία του 1990. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια ασχολήθηκαν αρχικά με τις διαδικασίες οικονομικού μετασχηματισμού στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες της ΚΑΚ. Από τότε, η bsw παρέχει περαιτέρω εκπαίδευση παγκοσμίως σε μεθοδολογικά και οργανωτικά ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική διπλή (και σχολική) εκπαίδευση.

Οι προσεγγίσεις «Εκπαίδευση του Εκπαιδευτή» και «βοήθεια για αυτοβοήθεια» έχουν καθιερωθεί. Υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ιδρύματα στην Ασία, κυρίως στην Κίνα. Η bsw προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης προσανατολισμένα στις επιχειρήσεις και τομεακά για διευθυντές από πολλές χώρες παγκοσμίως (Ινδία, Ινδονησία, Καζακστάν, Ρωσία και πολλά άλλα).

info@sbgdd.de
www.bsw-ggmbh.d
e

Το WIAB, το Βιεννέζικο Ινστιτούτο για την Αγορά Εργασίας και την Εκπαιδευτική Έρευνα, είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που παρέχει έρευνα και παροχή συμβουλών σε δημόσια ιδρύματα, επιχειρήσεις και (διεθνείς) οργανισμούς στον τομέα της αγοράς εργασίας, του φύλου και της εκπαίδευσης. Το WIAB παρέχει εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη ταξινόμων και περιγραφών ικανοτήτων. Το WIAB συνδυάζει την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις στον τομέα της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας για το φύλο με την ποιότητα των υπηρεσιών μιας επιχειρηματικής συμβουλευτικής.

office@kist-consult.com
www.kist-consult.com

Η KIST Consult ειδικεύεται στην ανάπτυξη, εμπορία και μεταφορά διεθνών προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το όραμά μας είναι να οικοδομήσουμε μια γέφυρα μεταξύ της οικονομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και να διαμορφώσουμε προσανατολισμένα στη ζήτηση δίκτυα μεταξύ συνεργατικών εταίρων. Υλοποιούμε τα έργα μας σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη παιδαγωγικών καινοτομιών. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε στενά με την Κυβέρνηση, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών γενικότερα.

office@kist-consult.com
www.kist-consult.com

2019-1-TR01- KA202- 077191
Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Υπηρεσία δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.