ECVET

Çalıştaylar

Çalıştaylar

 

Proje ürünlerinin entegre edilmesini ve kullanımını teşvik etme amacıyla, mesleki eğitim ve öğretimdeki eğiticilere, öğretmenlere ve bu sistemlerinden sorumlu kişilere yönelik çalıştaylar düzenlenecektir.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.