ECVET

Zengin İçerikli Öğrenme Materyalleri

Zengin İçerikli Öğrenme Materyalleri

 

Eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanacak videolar, tanıtımlar, anlatılar ve sunumlardan oluşan zengin içerikli eğitim materyalleri ile ECVET Beceri Platformu’nun etkisinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki interaktif videoda, ECVET Öğrenme Platformunda yer alan Kavramsal Beceriler II dersine ait, H5P formatındaki sorularla desteklenmiş öğrenci etkileşimine müsait Zengin içerikli Öğrenme Materyalini bulabilirsiniz.

Zengin İçerikli Öğrenme Materyalleri

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.