ECVET

Odak Grup Toplantıları

Odak Grup Toplantıları

 

ECVET Beceri Platformu’na oylanmak üzere yüklenecek kişisel, kavramsal ve teknik becerilerin belirlenmesi için her ortak kurum tarafından mesleki eğitim ve öğretim yetkilileri, işgücü piyasasındaki çalışanlar ve yöneticiler, sosyal ve duygusal beceri uzmanlarının katılımıyla üç odak grup toplantısı düzenlenecektir.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.