ECVET

Workshops

Workshops

 

Workshops vil bli organisert med sikte på kapasitetsbygging innenfor integrering av prosjektverktøy og undervisningsmateriell for VET-lærere og beslutningstakere innenfor VET-systemer.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.