ECVET

ECVET Beceri Platformu

Mesleki eğitim sistemleri ve öncelikle KOBİLER olmak üzere işgücü piyasasının etkileşimli olarak iletişim kurabileceği bir platformdur. Platform aracılığıyla, iş gücü piyasası ihtiyaç duyduğu becerileri oylayıp değerlendirirken bu değerlendirme doğrultusunda mesleki eğitim sistemlerinin müfredatlarını güncellemeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, beceri analizi ve haritasını temel alarak geliştirilecek eğitim içeriği ile ECVET Beceri Platformu teknik becerileri öğretmekten sorumlu uzmanları kişisel ve kavramsal becerileri öğretme konusunda da destekleyerek mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini artıracağı düşünülmektedir.

Mesleki eğitim ve öğretim kurumları, meslek öğretmenleri ve eğiticileri, KOBİ’ler, işverenler, karar alıcılar ve STK’lar ECVET Beceri Platformu’nun hedef grupları arasında yer almaktadır.

Proje Numarası

2019-1-TR01- KA202- 077191

Proje Süresi

28 Ay (01.09.2019 – 31.12.2021)

Beceri Platformu

https://www.skillsmatching.eu/

Beceri Platformu Hakkında

Beceri Platformu, kullanıcıların CNC Makine Operatör niteliklerini görebilmesine, Beceriler arasında yer alması gereken becerileri oylayabilmesine ve böylece eğitim sistemi ve iş piyasası arasındaki beceri uyumsuzluğunun en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıcıların tümü eğitim hizmeti sağlayan kişiler ve iş piyasasından temsilcilerle iletişime geçmeye, fikir alışverişi yapmaya ve tecrübelerini paylaşmaya imkan veren etkileşimli bir foruma erişim sağlayabilmektedir. Platformdaki tüm alanlara erişim sağlayabilmek için platforma kayıt olunması gerekmektedir.

Platform aracılığıyla kendi ekosistemlerinde işgücü piyasasının aktörleri olan KOBİ’ler, beklenti ve beceri ihtiyaçlarını belirleyebilecektir. Böylece kurumlar, eğitim sistemlerinde kazandırılan becerilerin iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığını kontrol edebilecektir. ECVET Beceri Platformu aracılığıyla, beceriler daha etkili bir şekilde öğretilecek, mesleki eğitim sürecinde gerekli becerileri edinen öğrencilerin iş piyasasına geçişi kolaylaşacak ve mevcut beceri uyumsuzlukları azalacaktır.

Haberler

Koordinatör Kurum

GOI LOGO

Ortak Kurumlar

BSW LOGO

KIST LOGO

KIST LOGO

Foto Galeri

Proje Açılış Toplantısı

Yerel Ortaklar Proje Yönetim Toplantıları

Odak Grup Toplantıları

Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantıları

Proje Faaliyetleri

Odak Grup Toplantıları

ECVET Beceri Platformu’na oylanmak üzere yüklenecek kişisel, kavramsal ve teknik becerilerin belirlenmesi için her ortak kurum tarafından mesleki eğitim ve öğretim yetkilileri, işgücü piyasasındaki çalışanlar ve yöneticiler, sosyal ve duygusal beceri uzmanlarının katılımıyla üç odak grup toplantısı düzenlenecektir.

Çalıştaylar

Proje ürünlerinin entegre edilmesini ve kullanımını teşvik etme amacıyla, mesleki eğitim ve öğretimdeki eğiticilere, öğretmenlere ve bu sistemlerinden sorumlu kişilere yönelik çalıştaylar düzenlenecektir.

Öğrenme Faaliyeti

Almanya’nın Dresden şehrinde proje ortak kurumu olan BSW isimli kurumun ev sahipliğinde 5 günlük bir eğitim faaliyeti düzenlenecektir. Bu eğitim, katılımcıları ECVET Beceri Platformu’nu kullanabilmeleri için eğitmeyi, becerilerini arttırmayı, platformun ve içeriklerin nasıl uygulanacağı konusunda onları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çoğaltıcı Faaliyetler

Her ortak ülkede iş piyasası, CNC ve ilgili diğer sektör temsilcilerinin, KOBİ’lerin, çalışanların, yöneticilerin ve CEO’ların katılımıyla çoğaltıcı faaliyet etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinliklerde proje sonuçlarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için proje hakkında genel bilgi, proje faaliyetleri, kazanımları ve sonuçları tanıtılacaktır.

Ulus Ötesi Proje Toplantıları

 • Proje Açılış Toplantısı, İstanbul
 • Ortak Anlayış Geliştirme Toplantısı, Trikala
 • ECVET Beceri Platformu Toplantısı, Oslo
 • İlerleme Toplantısı, Dresden
 • Değerlendirme Toplantısı, Valladolid
 • Final ve Çoğaltıcı Etkinlik Toplantısı, İstanbul

Beceri Değerlendirme Platformu

ECVET Beceri Değerlendirme Platformu: ECVET Beceri Platformu, mesleki eğitim kurumları, iş piyasası temsilcileri, öğretmenler, eğiticiler ve öğrenciler olmak üzere dört farklı kullanıcı profiline sahiptir. Platform, CNC makine operatörü için ihtiyaç duyulan teknik, kişisel ve kavramsal becerilerin iş dünyasından temsilciler tarafından oylanmasına ve bu sonuçların Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemleri tarafından direkt görülmesini sağlayacaktır.

Projenin Hedefleri

 • Beceri eşleşmesini destekleme

 • İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak için mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin kapasitesinin desteklenmesi

 • Pazarın ihtiyaçlarının görünürlüğünü arttırma

 • Mesleki eğitim ve öğretimde kaliteyi destekleme

 • İstihdam edilebilirlik oranlarının ve işgücü piyasasının direncinin desteklenmesi

Bizi Takip Edin

face_btn

Ziyaretçi Sayısı

10714

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.