ECVET

Çoğaltıcı Faaliyetler

Çoğaltıcı Faaliyetler

 

Her ortak ülkede iş piyasası, CNC ve ilgili diğer sektör temsilcilerinin, KOBİ’lerin, çalışanların, yöneticilerin ve CEO’ların katılımıyla çoğaltıcı faaliyet etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinliklerde proje sonuçlarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için proje hakkında genel bilgi, proje faaliyetleri, kazanımları ve sonuçları tanıtılacaktır.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.