ECVET

Fokusgruppemøter

Fokusgruppemøter

 

Med et mål om konsultasjon for de personlige, konseptuelle og tekniske ferdighetene som skal lastes opp på ECVET Skills Platform, vil hver partner organisere tre fokusmøter med myndigheter innenfor yrkesfaglig utdannelse, ansatte, arbeidsgivere og ledere i arbeidsmarkedet, eksperter, studenter og foreldre.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.