ECVET

ECVET Skills Value Platform

ECVET Skills Value Platform

 

Plattformen har fire forskjellige brukere: utdanningsinstitusjoner, arbeidsmarkedsrepresentanter, lærere og elever. Plattformen vil gjøre det mulig for arbeidsmarkedsrepresentanter å stemme på personlige, konseptuelle og tekniske ferdigheter nødvendige for CNC-maskinoperatører, og la VET-skoler se resultatene direkte.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.