ECVET

Opplæringsinnhold

Opplæringsinnhold

 

Opplæringsinnholdet vil bli utviklet basert på de ti modulene fra læreplanen. Denne opplæringen vil bidra til å redusere ferdighets-mismatch. Et Europass-sertifikat vil bli utviklet og ha som mål å styrke anerkjennelsen av læreplanen og utdanningsinnholdet.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.