ECVET

White Paper» for studentinvolvering

White Paper» for studentinvolvering

 

Dette dokumentet vil støtte den akademiske promoteringen av ECVET Skills Platform ved å kommunisere den ervervede kunnskapen om studentinvolvering i prosessen med å tilegne seg ferdigheter på grunnlag av nye tilnærminger innenfor EQF.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.