ECVET

Om prosjektet

03

Mange arbeidstakere er i jobber som ikke samsvarer med ferdighetene deres, og 40% av europeiske arbeidsgivere har vanskeligheter med å finne folk med de ferdighetene de trenger. Utdanningsleverandører, arbeidsgivere og elever har alle forskjellige oppfatninger om hvordan overgang til arbeidslivet kan gjøres best mulig. Selv om over 13 millioner elever er engasjert i yrkesutdanning hvert år, indikerer prognoser i flere medlemsstater at det vil være mangel på personer med yrkesutdanning i fremtiden. Ferdigheter er en vei til arbeid og velstand.

01

 Ferdighetsforskjeller viser til et avvik mellom etterspørsel og tilbud av ferdigheter på arbeidsmarkedet. For å oppnå profesjonalitet innen yrkesutdanning må læreplanene fornyes systematisk, leveringen må kontinuerlig moderniseres og virksomheter, spesielt små og mellomstore bedrifter, må være aktivt involvert. Yrkesutdanning må kunne reagere på kravet om avanserte yrkesmessige ferdigheter, skreddersydd til den regionale økonomiske konteksten. Rundt 50% av EU-studenter på videregående, utdanning etter videregående og kortsiktige høyere utdanningsnivåer gjennomfører yrkesfaglig opplæring (VET). Dette gjør yrkesutdanning til en nøkkelkilde for ferdigheter og kompetanse for EU-økonomier (EU-kommisjonen, SKILLS FOR THE LABOUR MARKET, 2017).

05

Prosjektet har som mål å utvikle en plattform hvor yrkes- og profesjonsutdanningssystemer (VET) og arbeidsmarkedet, spesielt SMB-er, kan kommunisere. Kommunikasjonen vil være interaktiv, hvor den ene siden stemmer på og vurderer ferdighetene de har behov for, mens utdanningssektoren svarer ved å oppdatere læreplanen. Opplæringstilbudet utviklet gjennom ferdighetsanalyser og kartlegging gjennom vår digitale plattform ECVET Skills Platform vil styrke kvaliteten av VET-systemene og gi relevante eksperter innenfor fagområdet muligheten til å undervise også personlige og konseptuelle ferdigheter.

For å oppnå disse målene vil ECVET Skills Platform-prosjektet spesifikt konsentrere seg om CNC-maskinfaget, fordi aldring eller fallende befolkning i de større EU-økonomiene betyr at arbeidsgivere sannsynligvis vil ha problemer med å fylle eksisterende og nye arbeidsplasser. Det forventes at mesteparten av sysselsettingsveksten i denne perioden vil ligge i tjenestesektorer, sammen med noen avanserte industrielle sektorer. Blant produksjonssektorene forventes elektrisk utstyr, annet maskineri og utstyr, produksjon og motorkjøretøy å se sterk sysselsettingsvekst (CEDEFOP, SKILLS FORECAST, 2018). At mange produserende sektorer, for eksempel bilindustri, støping, plastindustri, motorindustri, maskiner osv. trenger CNC-maskinoperatører, betyr at det vil være større behov for ferdigheter i CNC-maskindrift.

12

 I løpet av prosjektet vil det første trinnet være å identifisere kvalifikasjoner for CNC-maskinfaget i henhold til EQF nivå 4. Deretter vil vi definere forventningene til firmaene og kombinere dette sammen med meningene til tekniske lærere. I denne sammenhengen vil ideer og forventninger fra bedrifter og enkeltpersoner i beslutningsposisjoner i arbeidsmarkedet bli samlet, og en liste over nødvendige ferdigheter som kreves vil bli laget. Deretter vil en rangering av ferdigheter sortert etter viktigheten bli lastet opp på ECVET Skills Platform.

04

 Etter dette vil opplæringsplanen i yrkesfaglige videregående skoler for CNC-maskinoperatører fornyes og/eller utvikles for å sikre de ti mest nødvendige ferdighetene. Lærere vil få opplæring av denne plattformen og vil bli informert om hvordan de skal implementere resultatene fra denne inn in utdanningen sin.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.