ECVET

Læreplan

Læreplan

 

Som følge av identifikasjonen av ferdighetene på plattformen, vil arbeidsmarkedsrepresentanter stemme på de mest nødvendige ferdighetene innenfor CNC-faget. Basert på resultatet av stemmegivningen vil vi utarbeide en læreplan med ti utdanningsmoduler som inneholder personlige, tekniske og konseptuelle ferdigheter, som tar høyde for lokale, regionale og nasjonale forskjeller.

2019-1-TR01- KA202- 077191
Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Kommisjonen og det tyrkiske nasjonalkontoret kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.