ECVET

ECVET Beceri Platformu Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 “ECVET Beceri Platformu” (ECVET Skills Platform) projesi Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir”. İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01.09.2019-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan ECVET Beceri Platformu projesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB ( Avusturya), AKETH (Yunanistan), INFODEF (Yunanistan) ve SGB Dresden (Almanya) proje ortakları olarak yer almaktadırlar. Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimi sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması ve bu tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır.

Projenin uluslararası açılış toplantısı İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun ev sahipliğinde 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Proje amaçları, çıktıları ve faaliyetleri tüm ortaklara detaylı bir şekilde sunuldu. Ortak kurumlar tarafından ülkeleri CNC Makine Operatörlerinin becerileri özelinde mesleki eğitim programları ve işverenlerin beklentileri üzerine yapılan araştırmalar sunuldu. ECVET Beceri Değerlendirme Platformunun yapısı üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Projenin ilk çıktısı olarak CNC Makine Operatörlerinin Avrupa Beceri Haritası geliştirilecektir. Bir sonraki uluslararası proje yönetim toplantısı ise AKETH kurumunun ev sahipliğinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirilecektir.