ECVET

ECVET Beceri Platformu (ECVET Skills Platform) Yerel Ortaklar Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleşti

ECVET Beceri Platformu (ECVET Skills Platform 2019-1-TR01- KA202- 077191) projesi Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde yürütülmektedir. İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EUROMASC (Norveç), WIAB ( Avusturya), AKETH (Yunanistan) ve SGB Dresden (Almanya) proje ortaklarıdır.

Proje, iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimi sağlayacak bir platform geliştirilmesini; bu platform aracılığıyla CNC Makine Operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik ve sosyal becerilerin tanımlanmasını ve bu beceriler doğrultusunda eğitim programlarının güncellenmesini hedeflemektedir.

27 Kasım 2019’da İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunda yerel ortakların katılımıyla proje yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyet planı güncellendi. Proje başlangıç toplantısına dair hazırlıklar planlandı.

8-9 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde Uluslararası Proje başlangıç toplantısı gerçekleştirilecektir.